DERDE AVOND // 5 KM // 8 JUNI

Start Sportpark – LA Fortuinstraat – RA
Nederheide – LA De Wilg – De Wilg naar
rechts, daarna naar links vervolgen – einde
De Wilg RA Bomenlaan in – RA
Bloemenlaan – RA Nieuweweg – LA
Canadalaan – LA Torontolaan – einde links
vervolgen – RA Nieuweweg – rotonde
Scheldeweg oversteken – LA Duinstraat
ingaan – RA Griblingstraat – LA Edward
Jennerstraat – LA Heistraat – RA Duinstraat
en direct LA Nijverheidsstraat – oversteken
Wouwbaan en pad naar rechts blijven volgen
– oversteken Verlengde Duinstraat en RA
Minckelersweg ingaan – rechts aanhouden
Matthias Wolffstraat – LA Kloosterstraat –
RA Philomenahof – na vijver voetpad rechts
– LA Wouwbaan – RA Raadhuisstraat – LA
Nieuweweg – RA Nederheide – LA
Fortuinstraat – RA Sportpark
Onder muzikale klanken richting Sportpark
W.V.V.
Hartelijk dank voor uw deelname en graag
tot volgend jaar op 28, 29 en 30 mei 2024!