EERSTE AVOND // 5 KM // 6 JUNI

(Let op: moeilijke gedeelten in de route zijn
ook aangegeven met ‘n confettispoor!!)
Start Sportpark – LA Fortuinstraat – LA
Nederheide – RA Struikenlaan – RA
Bomenlaan – RA Bloemenlaan – RA
Nieuweweg – LA Canadalaan- RA fietspad
Scheldeweg opgaan – RA Ossendrechtse-
weg – (Let op: halverwege moet u de
Ossendrechtseweg oversteken) – RA
Zandstraat – RA Peerenbergscheweg – volg
het pad onder langs de Bunt – op driesprong
links aanhouden – RD Ekeldreef – op
viersprong bijna RD aanhouden – LA
Onderstal – RA Dorpsstraat – LA
Nederheide – LA Fortuinstraat – RA
Sportpark – kaart in kantine