TWEEDE AVOND // 5 KM // 7 JUNI

(Let op: moeilijke gedeelten in de route zijn
ook aangegeven met ‘n confettispoor!!)
Start Sportpark – LA Fortuinstraat – RA
Nederheide – LA De Wilg en links
aanhouden – RA Bomenlaan –LA
Bloemenlaan – RA Rozenlaan – Scheldeweg
oversteken – LA Antwerpsestraatweg – bij
bord Antwerpsestraatweg nrs. 74 en 76 RA –
De Groenling – Groenling rechts tot eind
vervolgen– LA In de Hoef – LA De Wildert –
RD vervolg richting Nijverheidsstraat – LA
Wouwbaan -.Na huis no 215 LA pad in gaan
– LA Zandfort –RA Aviolandalaan –
Bunkerbaan oversteken –Parkeerplaats
Fokker oversteken en omheining blijven
volgen tot hek naar rechts – hier rechtdoor
bosgebied Vinkenberg in – op driesprong
links aanhouden en pad langs de zandvlakte
volgen – Zijpad RA – Einde pad RA – pad
langs Bunkerbaan vervolgen – Einde pad LA
Antwerpsestraatweg – Zandfort oversteken –
RA Scheldeweg oversteken – RD Doelstraat
–LA Nederheide – RA Fortuinstraat – RA
Sportpark – kaart in kantine laten
afstempelen.